Menu
https://www.simonsijbrands.nl/nl/organisational-change/werkwijze

Werkwijze

In mijn ervaring heeft het senior management meestal al een beeld van hun uitdagingen en mogelijke oplossingsrichtingen. Het kan zinvol zijn dat dit beeld vanuit een frisse en onafhankelijke blik wordt getoetst, indien mogelijk bevestigd of daar waar nodig verdiept of verbreed. De grootste uitdaging zit vaak in de realisatie van plannen en gezamenlijk er ook daadwerkelijk uithalen wat er in zit.

Dat gaat niet altijd vanzelf. Er spelen immers altijd krachten die voor mensen niet onmiddellijk zichtbaar en begrijpelijk zijn, maar die op het welslagen van een verandertraject een niet te onderschatten positieve of negatieve impact kunnen hebben. Veel verandertrajecten - of deze nu van zakelijke of privé aard zijn - mislukken of lopen vast omdat juist deze minder zichtbare krachten (on)bewust ‘onder het tapijt’ worden geveegd. Daarmee doet men zichzelf tekort, aangezien ook deze krachten systematisch, methodologisch en ‘in control’ kunnen worden geadresseerd.

Ik streef er altijd naar om, gegeven de unieke motivatie en bepaalde mate van weerstand van mensen en organisaties om te veranderen, de juiste instrumenten op het juiste moment en de juiste wijze in te zetten. Daar ligt volgens mijn cliënten mijn onderscheidend vermogen – in het ontwerp, begeleiding van de implementatie en monitoring van 'hard & soft evidence', maar vooral via interactie met mensen in het ‘hier en nu’. Ik ben van mening dat organisaties pas echt veranderen als mensen - hun constructeurs - individueel en gezamenlijk niet alleen mentaal anders tegen de verandering aankijken, maar dat ook affectief anders ervaren. Als mensen anders denken en voelen dan is dat gebaseerd op specifieke activering van nieuwe neurale patronen. Van 'blijvende verandering' kan dus alleen sprake kan zijn als op individueel niveau er ook nieuwe neurale verbindingen zijn ingeslepen en consistent verlopen. Voor organisaties is de uitdaging om dat op collectief niveau te bewerkstelligen.

Ik werk op grond van volledige vertrouwelijkheid en geef dus hier ook geen namen van cliënten waarvoor ik heb gewerkt. Ik heb geen andere adviseurs in dienst, dus u werkt altijd met mij. Ik heb uitstekende contacten met gerenommeerde advisebureaus en adviseurs en ben, wanneer een opdracht daar om vraagt, in staat snel op te schakelen. In dat geval blijf ik uiteraard uw centrale aanspreekpunt.