Menu
https://www.simonsijbrands.nl/nl/organisational-change/cases/financiele-sector
  • Nederlands
  • Engels

Financial Services Industry

Aanpak Antwoord wordt gegeven op de vraag wat de impact is van nieuwe kapitaalseisen op het vermogen zoals de financiële instelling dat moet aanhouden voor haar risicogewogen bezittingen. De business case valt positief uit en een vervolgproject wordt opgestart waarbij de impact op de organisatie centraal staat. Medewerkers worstelen ook met de helderheid van de risk management organisatie, zeggenschap en bevoegdheden. Het project zal de hele organisatie raken – van commercie tot en met administratie en van risicomanagement tot en met planning & control. Besloten wordt een brede vertegenwoordiging uit de organisatie bij het project te betrekken. In stuur- en projectgroepvergaderingen worden in eerste instantie vooral de technische zaken besproken. De verwachting is dat “zachte aspecten” als “onderling vertrouwen”, “sceptische gevoelens” en “de neiging om politieke een-tweetjes te maken” later vanzelf tijdens vergaderingen aan de orde komen. Dit gebeurt ook. Collectief ervaart men steeds sterker dat dit gedrag eerder bijdraagt aan problemen dan dat ze ze oplossen. In de projectvergaderingen worden zorgen en heikele punten in toenemende mate van openheid en confrontatie besproken. Er ontstaat meer zelfbewustzijn en inzicht in elkaars motieven.
     
Resultaat Business case, herontwerp risico management processen, duidelijke functiecriteria commercie, transparanter besluitvormingsproces, betere onderlinge verhoudingen, begrip en vertrouwen.