Menu
https://www.simonsijbrands.nl/nl/organisational-change/cases/financial-services-industry

Financial Services Industry

 

Vraag   Een financiële instelling wil onderzoeken wat de impact is van nieuwe regelgeving op de bedrijfsvoering in het algemeen en het balansmanagement in het bijzonder. In de voorgesprekken blijkt dat de directie niet altijd op één lijn zit. De medewerkers hebben dit haarfijn in de gaten en hebben ook zo hun eigen agenda. Dit zorgt voor extra dynamiek in een op het eerste gezicht technische uitdaging. In bredere context vraagt succesvol implementeren van de nieuwe regelgeving een fundamentele aanpassing van het financieel risicomanagement en het gedrag van de medewerkers. Lees verder