Menu
https://www.simonsijbrands.nl/nl/individual-change/individual-change

Individual change

Elk mens heeft een natuurlijke drang tot zelfontplooiing. Haar realisatie is als een lange reis. Zolang u tijdens die reis ‘lekker in uw vel en in uw hoofd’ zit, is er niets aan de hand. Tot het moment dat u het gevoel hebt dat u wat dwars zit, maar wat precies? U was goed op weg, maar het lijkt of de groei stagneert. U voelt zich gespannen en lijkt minder in control om uw loopbaan en/of leven de richting te geven die u voor ogen had, hebt of zou moeten hebben. Eigenlijk wilt u even rust, maar natuurlijk zet u door, u laat zich niet van de wijs brengen, u moet even op uw tanden bijten of beter: een tandje bijschakelen. De één houdt dit langer vol dan de ander.

Maar als ‘een slechte dag’, ‘een slechte maand’ en zelfs ‘een slecht jaar’ dreigt te worden, advies van vrienden en familie niet helpt en rationaliseren, ontkennen en toch even de luwte opzoeken evenmin, dan komt u er kennelijk alleen niet uit. Dan wordt het tijd om professionele hulp te zoeken.

Psychotherapie voelt als een te grote stap, u voelt zich immers geen patiënt. Coaching voelt beter, maar dan wel een coach die psychologisch geschoold is en die van veel markten thuis is – iemand met wie u zich snel vertrouwd voelt, die deskundig is en ervaring heeft in de ‘setting’ waarin u zich dagelijks manifesteert. Dan zou ik u mogelijk kunnen helpen.

Geen symptoombestrijding, maar echte, langdurige verandering


Ik beschik over ervaring en deskundigheid op vijf terreinen:
  • Ruime ervaring als klinisch psychologisch getrainde coach (Insead, Fontainebleau, Frankrijk)
  • Leidinggevende ervaring als managing partner (mondiale accountants- en adviesorganisatie)
  • Langdurige ervaring in het mondiale en nationale bedrijfsleven als adviseur op senior management niveau
  • Opgeleid als bedrijfseconoom (Vrije Universiteit, Amsterdam, Nederland)
  • Ervaring in een topsportomgeving (Betaald Voetbal Organisaties)

Al tijdens mijn werk als equity partner en adviseur bij een mondiale accountants- en adviesorganisatie ben ik eind jaren negentig psychologie gaan studeren. Ik zag bij mijn cliënten veel symptoombestrijding en oppervlakkige behandeling van problemen. Deze werden daardoor niet opgelost – misschien bracht het op korte termijn wat minder druk en spanning, maar vrijwel nooit langdurige verandering. In de loop der jaren ben ik er van overtuigd dat het niet raadzaam is om de onbewuste en onderliggende krachten die onderling met elkaar in conflict zijn onder het tapijt te moffelen.

Hoewel ieder mens zijn eigen unieke leven leidt, is niemand immuun tegen de problemen die er onlosmakelijk mee verbonden zijn. Om effectiever en minder gespannen met deze worsteling om te gaan zijn er vele benaderingen beschikbaar van waaruit een coach kan putten om u te helpen. Uiteraard werk ik systematisch en methodologisch. Ik geloof zelf in een intensieve, dynamische aanpak waarin we gezamenlijk er voor zorgen dat uw gedachten, gevoelens en gedrag weer van u zelf worden. Mijn kracht zit in de extra ingrediënten die ik toevoeg aan elk (persoonlijk) veranderingsproces - mijn inzicht, creativiteit, gedrevenheid, humor en gevoel voor timing. Soms werken we in een kantoor, maar soms ook daar buiten.  

Cliënten

Mijn cliënten zijn meestal (talentvolle) senior managers uit het bedrijfsleven of overheidsorganisaties en professionals van professionele dienstverleners, de sport- en amusementswereld. Soms zijn de redenen waarvoor ze mij opzoeken helder - denk aan conflicten, verlies, angst, symptomen van innerlijke onrust, betekenisgeving of onevenwichtheden in het leven. Meestal zijn de redenen diffuus en complex en blijken ze samen te hangen met onderdrukte herinneringen aan gebeurtenissen, belangrijke personen, ambities en gevoelens. Omdat de precieze aard van de (vaak lang vergeten) ervaringen niet altijd doordringen tot het bewustzijn, maar desondanks wel spanning oproept, is defensief gedrag een manier om die gevoelens en gedachten te vermijden. Mijn cliënten vertonen niet zelden een matige tot sterke weerstand tegen de gewenste en/of noodzakelijke individuele verandering(en). Toch ontstaat precies daar de verandering. Die beschermende, maar belemmerende reflexen zullen we benoemen en ze gaan ons helpen om gezamenlijk de weg naar groei, betekenis en plezier weer te vinden en te betreden.

Indien u geïnteresseerd bent, dan kunt u mij bellen en een afspraak maken. U kunt ook het contactformulier invullen.