http://www.simonsijbrands.nl/organisational-change/cases/information-processing-industry/_361____NL
  • Nederlands
  • Engels

Information Processing Industry

Aanpak Tijdens de diagnose wordt na individuele gesprekken met diverse personen al vrij snel geconcludeerd dat er veel synergiemogelijkheden worden gemist. Het besturingsmodel en performance management motiveert niet tot onderlinge samenwerking en probleemoplossing over de grenzen van het eigen profit center heen, maar verhindert dat juist. Omdat de marktomstandigheden de laatste jaren zijn gewijzigd door intensievere concurrentie vanuit het buitenland, voortdurende automatisering van bedrijfsprocessen en scherper toezicht is de urgentiegraad om te veranderen sterk toegenomen. Het inzicht ontstaat dat de zes profit centers eigenlijk één ‘fabriek’ vormen waarin de output van de één de input vormt van de ander. Met behulp van voorbeelden uit andere industrieën wordt gezamenlijk gewerkt aan een overtuigende case for change waarin duidelijk wordt dat er eigenlijk maar één profit center is, namelijk het gehele bedrijf – de bedrijfsonderdelen zijn feitelijk cost- & revenue centers. Vertegenwoordigers uit alle geledingen werken vervolgens aan één nieuw besturingsmodel waarin medewerkers gemotiveerd worden om grensoverschrijdende verantwoordelijkheid op zich te nemen. Open communicatie wordt gestimuleerd en cover ups worden niet meer getolereerd.
     
Resultaat Nieuwe besturingsmodel, herontwerp performance management, procesherontwerp, aan nieuwe marktrealiteiten aangepaste mentaliteit en gedrag.