http://www.simonsijbrands.nl/organisational-change/cases/hospitality-industry/_367____NL
  • Nederlands
  • Engels

Hospitality Industry

Aanpak In een aantal persoonlijke gesprekken met de directeur raakt deze enthousiast over value innovation als leidend strategisch concept. De kostenreductie heeft haar sporen achtergelaten - er heerst een gevoel dat er niets meer kan en mag. Dat strookt niet met het gedrag dat nodig is. Nieuwe inspiratie is nodig. De essentie van value innovation is dat nieuwe cliëntgroepen worden ‘aangeboord’ door de propositie op onderdelen te vernieuwen c.q. aan te passen. Besloten wordt de hoteldirecteuren uit te nodigen om in een aantal workshops te werken aan het formuleren van een nieuwe propositie, die moet zorgen voor "top line growth". De propositie wordt op kernelementen aangepast. Gelijktijdig wordt aandacht besteed aan gedrag: van directie, hotelmanagement en - staf en personeel van het hoofdkantoor. Laatstgenoemden moeten meer faciliterend te zijn en minder op de stoel van de hoteldirecteur te zitten. De hoteldirecties moeten relatief gezien meer tijd besteden aan actief lokaal relatiemanagement en 'agressievere' acquisitie dan aan interne aangelegenheden. Door hen zelf tot dit inzicht te laten komen en ook de onzekerheden in dit kader te bespreken beklijft de nieuwe strategie en managementstijl beter. In value innovation workshops nemen de hoteldirecteuren zelf de leiding om de rest van het personeel in staat te stellen dezelfde ervaringen te ondergaan.
     
Resultaat Nieuwe strategische propositie, andere mindset m.b.t. managementstijl en tijdsbesteding, delegatie van verantwoordelijkheden en bevoegdheden, aanpassing performance management en 'can do houding'.