http://www.simonsijbrands.nl/organisational-change/cases/automotive-industry/_363____NL
  • Nederlands
  • Engels

Automotive Industry

Aanpak De beoogde fusiepartners vertonen sterke weerstand tegen de voorgenomen plannen. De bedrijven verschillen sterk in omvang en qua prestaties. Bovendien is men erg negatief over elkaar. Na enkele bilaterale sessies zijn partijen bereid om in wekelijkse sessies te werken aan de business case. Onbewust wordt daarmee ook gewerkt aan het vertrouwen en de onderlinge beeldvorming. Er worden strikte regels afgesproken die ten doel hebben om niet meteen op “rode knoppen te drukken” en de ander de gelegenheid te geven meer van zichzelf te laten zien.  Langzamerhand worden oude beelden vervangen door nieuwe en kantelt de sfeer. Daar waar in het begin nog geen “handen werden geschud” wordt er samengewerkt aan de business case, gelachen en sociale activiteiten ondernomen. Historische incidenten worden opnieuw bezien en beter ingekaderd. Er ontstaat meer begrip en men krijgt meer “kleur”; individuele verdedigingsstructuren worden besproken en herzien. Een nieuwe strategie wordt ontworpen en zelfs over de besturing en management charter wordt relatief snel overeenkomst verkregen. Een letter of intent wordt getekend. De vertrouwensbasis is zodanig dat een belangrijke horde kan worden genomen: de waardering van beide bedrijven, de prijsonderhandeling en het opstellen van een aandeelhoudersovereenkomst. Er bestaan verschillende visies over de waardebepaling en de discussies worden in alle heftigheid, maar met respect gevoerd. Uiteindelijk bereiken partijen een overeenkomst waarin zeggenschap, exit opties en ingroeiregelingen worden opgenomen.
     
Resultaat De transactie wordt na zes maanden succesvol en naar tevredenheid van alle
partijen afgerond.